В момента подготвяме събора.


Ние от Житница,
ще извадим наденици - да има за всички,
а смилянци ще донесат от най-едрия боб.
Даже и шеф Андре Токев ще дойде да готви с нас.
Изпуска ли се такъв събор?
Датата е
7-ми септември, в наше село - Житница.


Тук ще публикуваме програмата на събора
и точното място.


Скоро